Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Vatican Vatican News FABC UCA News CBCM CRCM NCMS Yangon Archdiocese Pathein Diocese Mawlamying Diocese Pyay Diocese Mandalay Archdiocese Hakha Diocese Lashio Diocese Banmaw Diocese Kalay Diocese Myitkyina Diocese Taungyi Archdiocese Phakon Diocese Loikaw Diocese Taungngu Diocese Kengtung Diocese
Order of Preachers

Notice: Undefined index: id in /home/v0q06xt3e0f5/crcm-myanmar.com/religiousview.php on line 173
HISTORY

တရားေဒသနာ ေဟာေျပာသြန္သင္သက္ေသခံေသာ သူေတာ္စင္မ်ားအသင္းဂိုဏ္းကို စပိန္လူမ်ိဳး ရဟႏၱာ ရွင္ေဒါမိနစ္ ေဒဂူ႕စ္မာန္ (Dominic de Guzman) မွ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ အသင္းဂိုဏ္းကို ရဟန္းမင္းၾကီး တတိယေျမာက္ ေၾသာ္ေနာရီးအု(စ္)အရွင္သူျမတ္က ထုတ္ျပန္ေသာ အမိန္႔စာ Religiosam Vitam အားျဖင့္ ၁၂၁၆ ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ရွင္ေဒါမိနစ္၏ ေနာက္လိုက္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အသင္းဂိုဏ္းဝင္မ်ားကို ဒိုမိနီကန္မ်ာဟု အမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳ ေခၚေဝၚေလ့ရိွသည္။ သူတို႔၏ နာမည္မ်ားေနာက္တြင္ OP ဟူေသာ အကၡရာကို ထည့္သြင္းသုံးစဲြၾကသည္။ ထိုစကားလုံးႏွစ္လုံးသည္ (Order of Preachers) တရားေဒသနာကို ေဟာေျပာသြန္သင္သက္ေသခံေသာ သူေတာ္စင္မ်ားအသင္းဂိုဏ္းကို ရည္ညြန္းသည္။ ဒိုမိနီကန္မိသားစုတြင္ ရဟန္းမ်ား၊ ကိုရင္မ်ားသာမက comtemplative nuns ဟု ေခၚေသာ သီလရွငက်ာင္းတိုက္အတြင္း  တရားက်င့္ၾကံေသာ သီလရွင္မ်ား၊ Active Sisters ဟုေခၚေသာ သာသနာ့လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေသာ သာသနာျပဳသီလရွင္မ်ားႏွင့္ Lay Dominicans ဟုေခၚေသာ သာမန္လူဝတ္ေၾကာင္ဘဝျဖင့္ ဆက္ကပ္ေသာ ဒိုမိနီကန္မ်ားလည္း  ပါဝင္သည္။

          အသင္းဂိုဏ္းတည္ေထာင္ျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လြႊဲမွားေသာ အယူဝါဒမ်ား၊က်င့္စဥ္မ်ားကို လက္ခံက်င့္သုံးေနေသာ သမ်ားအား ကက္သလစ္အသင္းေတာ္အတြင္းသုိ႔ ျပန္လည္ေခၚေဆာင္ၿပီး လမ္းမွန္တည့္မတ္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ (၁၂) ရာစုမွစ၍ ဒိိုမိနီကန္တို႔၏ ေဟာေျပာသြန္သင္ျခင္းႏွင့္ ပညာေရးက႑တြင္ ေဇာက္ခ်လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အသိပညာအတတ္ပညာနွင့္ဆိုင္ေသာ က႑အသီးသီးတို႔၌္ ေရွ႕ဆုံးတြင္ ဦးေဆာင္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး သမိုင္းေခတ္တစ္ေလ်ွာက္တြင္ အသင္းေတာ္အတြက္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ေပးခဲ့ၾကသည္။ အသင္းဂိုဏ္းသည္ မ်ားစြာေသာ ဓမၼသၿဂိဳလ္ပညာရွင္မ်ား၊ ဒႆနိကပညာရွင္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ပညာေရးတြင္ အစဥ္အလာၾကီးမားေသာ ဂိုဏ္းအျဖစ္ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ၾကားလ်က္ရိွသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အသင္းဂိုဏ္းတစ္ခုလုံးတြင္ ရဟန္း အပါး ၄၂၉၉ ပါး၊ ရာသက္ပန္ကိုရင္ ၁၄၄၈ ပါး ရိွသည္။ အသင္းဂိုဏ္းကို လက္ရိွအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္မွာ ဖိလိပိုင္လူမ်ိဳး Fr. Gerard Francisco P. Timoner III, OP ျဖစ္သည္။

LOGO

 

အမွတ္တံဆိပ္အဓိပၸါယ္

ဂိုဏ္း၏အမွတ္တံဆိပ္တြင္ ပါရိွေသာ Laudare ဟူေသာေဝါဟာရသည္ ဘုရားသခင္အား ခ်ီးမြမ္းေထာမနာျပဳျခင္း၊ Benedicere သည္ ဘုရားသခင္အား ေကာင္းၾကီးၾသဘာေပးျခင္း( ရဟန္းတို႔ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ ဝတၱရားမ်ားကို ရည္ညြန္းသည္)၊ Praedicare သည္ ေဟာေျပာသြန္သင္ျခင္း ဟူ၍ အဓိပၸါယ္ေဆာင္ပါသည္။ အျဖဴေရာင္ႏွင့္ အနက္ေရာင္ကားတုိင္သည္ ဆက္ကပ္ျခင္းဘဝအသက္တာကို ေဖၚညြန္းၿပီး၊ မိမိတို႔သည္ အျပစ္သားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိမွတ္ဝန္ခံကာ ျဖဴစင္ျခင္းအသက္တာကို လွမ္းယူၾကရန္ ႏႈိးေဆာ္ေပးေသာ သေကၤတျဖစ္သည္။

 

အသင္းဂိုဏ္း၏ေဆာင္ပုဒ္ (Motto)

To contemplate and to share the fruits of one’s contemplation.

တရားေထာက္ရႈ၍ သိရိွနားလည္လာေသာ တရားအသီးအပြင့္မ်ားကို တပါးသူတို႔အား ေဝမွ်ျခင္း (သို႔မဟုတ္ စာေပေလ့လာဆည္းပူး၍ ေလ့လာဆည္းပူးျခင္း၏ အသီးအပြင့္မ်ားကို တပါးသူတို႔အား မွ်ေဝျခင္း)

 

CHARISM

ဆုေတာင္းျခင္းအဖြဲ႔အစည္းျဖင့္ေနထိုင္ျခင္း၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ဆည္းပူးေလ့လာျခင္းႏွင့္ သာသနာ့လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ လူသားမ်ား ဘုရားသခင္ကို ပိုမိုသိရိွနားလည္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ျဖစ္သည္။

 

 

VISION

အသင္းဂိုဏ္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ (Vision)

အသင္းဂိုဏ္း၏ မူလရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လြဲမွားေသာ အယူဝါဒမ်ားကို လက္ခံက်င့္သုံးေနၾကေသာ သူမ်ားအား စစ္မွန္ေသာ ဧဝံေဂလိသတင္းေကာင္းကို ေဟာေျပာသြန္သင္ျခင္းအားျဖင့္ အမွန္တရားလမ္းေပၚသို႔ ျပန္လည္ေခၚေဆာင္ရန္ ျဖစ္သည္။

MISSION

အသင္းဂိုဏ္း၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (Mission)

သမၼာတရားကို အေျခခံ၍ ေဟာေျပာသြန္သင္ျခင္းျဖင့္ ဝိညာဥ္ကယ္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊တကၠသိုလ္မ်ား ဖြင့္လွစ္၍ လူငယ္မ်ားအား ပညာေရးျဖင့္ လမ္းညြန္ပုံသြင္းေပးျခင္း၊ စာအုပ္စာေပမ်ားေရးသားျဖန္႔ေဝျခင္း၊ဥပုဒ္မ်ားေပးျခင္း၊ေခတ္မီဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ဧဝံေဂလိ သတင္းေကာင္းကို ေဟာေျပာသြန္သင္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွပါသည္။

 

ျမန္မာဒိုမိနီကန္မ်ား

လက္ရိွတြင္ ျမန္မာျပည္ဖြား ဒိုမိနီကန္ဘုန္းေတာ္ၾကီး (၁၈) ပါးရိွၿပီျဖစ္သည္။ Our Lady of the Rosary Province တြင္ (၁၆) ပါးႏွင့္ Philippines Province တြင္ (၂) ပါးရိွသည္။ တစ္သက္သစၥာခံယူၿပီး ရဟန္းသိကၡာမရေသးေသာ ကိုရင္ (၂) ပါး၊ ယာယီသစၥာ ခံယူထားေသာ ကိုရင္ (၁၃) ပါး၊ ကိုရင္ေလာင္း (၂) ပါးႏွင့္ ဝင္လိုသူ (၁၂) ေယာက္ရိွသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ ဒိုမိနီကန္ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း (၃)ေက်ာင္းသာရိွသည္။ ၄င္းတို႔မွာ ရန္ကုန္သာသနာ၊ ၈ မိုင္ ခြဲ၊ ေအဝမ္း၊ျမသီရိလမ္းသြယ္ေပၚတြင္ St. Dominic’s house၊ မႏၱေလးသာသနာ၊ ေဇာ္ဂ်ီရြာတြင္ St. Martin de Porress’ Social Center ႏွင့္ လြိဳင္ေကာ္သာသနာ၊ႏြားလဝိုးစံျပေက်းရြာတြင္ St. Thomas Aquinas’ House းတို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ျပန္မာျပည္တြင္ လက္ရိွတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေဆာင္ေနေသာ ရဟန္းမွာ (၉) ပါး ရိွသည္။

လက္ရိွတြင္ ဒိုမိနီကန္မ်ားသည္ ရန္ကုန္သာသနာရိွ ေရႊျပည္သာတိုက္နယ္ႏွင့္ လြိဳင္ေကာ္သာသနာရိွ ႏြားလဝိုးတိုက္နယ္တို႔ကို တာဝန္ယူၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ၿပီး ယုံၾကည္သူကက္သလစ္ဘာသာဝင္တို႔၏ ဝိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရုံသာမက Myanmar Institute for Religious Studies ေက်ာင္း ႏွင့္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ရိွ St. John Marie Vianney  ရဟန္းျဖစ္တကၠသလိုလ္တို႔တြင္ ဓမၼသၿဂိ ၤဳလ္ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးလ်က္ရိွသည္။ ဂိုဏ္းအသီးသီးမွ သူေတာ္စင္မ်ားကိုလည္း ရံဖန္ရံခါ ဥပုဒ္မ်ားေပးလ်က္ရိွသည္။

FORMATION

Stages of Formation

 

Aspirancy (ေလ့လာသူအဆင့္)

ေလ့လာသူအဆင့္သည္ အသင္းဂိုဏ္းထဲသို႔ ဝင္ေရာက္လိုသူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ စိတ္အားထက္သန္မႈမ်ား ပထမဦးစြာ ေမြးျမဴရသည့္အဆင့္ျဖစ္သည္။

  • ဤအဆင့္သည္ ေလ့လာသူအတြက္ မိမိကိုယ္ကို အသင္းဂိုဏ္း၏ ေနထိုင္မႈပုံစံ၊က်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္   ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈရွိေအာင္ စတင္ေလ႔လာဆည္းပူရေသာ အေရးၾကီးေသာ အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္ သာမက လမ္းညြန္ပဲ့ျပင္သူမ်ားအတြက္လည္း ေလ့လာသူ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အမွန္ႏွင့္ အရည္အခ်င္းကို သုံးသပ္သည့္ အဆင့္ျဖစ္သည္။
  • အသင္းဂိုဏ္းထဲသုိ႔ ဝင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ၿပီးပါက ေလ့လာသူအေနျဖင့္ အခ်ိန္ကာလ ၆ လမွ (၁) ႏွစ္အထိ အဂၤလိပ္စာ သင္ယူရျပီး ၊အသင္းဂိုဏ္းအေၾကာင္းကို ေလ့လာရင္း မိမိကိုယ္ကို ဆန္းစစ္ရမည္။
  • ေလ့လာသူအဆင့္ၿပီးဆုံးေသာအခါ တာဝန္ခံမွ ေလ့လာသူသည္ ေနာက္တစ္ဆင့္သို႔ တက္လွမ္းရန္ အဆင္သင့္ရိွမရိွ၊လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား ရိွမရိွ ဆန္းစစ္မည္ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီွပါက ေထာက္ခံေပးရမည္ျဖစ္သည္။

 

Postulancy (ေတာင္းခံသူအဆင့္)

·         ဤအဆင့္တြင္ တာဝန္ခံနွင့္ ဝင္လိုသူမ်ားအား ပုံသြင္းဆန္းစစ္ျခင္းတာဝန္ခံမ်ားမွ ေတာင္းခံသူကို အသင္းဂိုဏ္း၏ ေနထိုင္မႈပုံစံႏွင့္ ရင္းႏွီးလာရန္ လမ္းညြန္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး သူေတာ္စင္တစ္ပါးတြင္ ရိွသင့္သည့္ စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ား၊ဝိညာဥ္ေရး ရင့္က်က္မႈမ်ားရိွရန္ ကူညီလမ္းညြန္ေပးၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဝင္လိုသူ ကိုယ္တိုင္ကလည္း မိမိကိုယ္ကို ပိုမိုသိရိွနားလည္လာရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိ၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွာေဖြသိရိွရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိ၏ဆုေတာင္းျခင္း၊ ယုံၾကည္ျခင္းအသက္တာကို တာဝန္ယူႏိုင္သည့့္အဆင့္တြင္ ရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး ခရစ္ယာန္တို႔ ေကာင္းျမတ္ေသာ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားကိုလည္း ထားရွိရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

·         ဤအဆင့္တြင္ ဝင္လိုသူသည္ ဒိုမိနီကန္တို႔၏ဘဝအသက္တာႏွင့္ က်င့္စဥ္မ်ားကို မိမိကုိယ္တိုင္ ဆက္လက္က်င့္ၾကံ ေလ်ွာက္လွမ္းႏိုင္မည္၊ မႏိုင္မည္ကို ဆန္းစစ္ရမည္။ လမ္းညြန္သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ဝင္လိုသူသည္ အသင္းဂိုဏ္းႏွင့္ သင့္ေတာ္သည္၊မသင့္ေတာ္သည္ကို သုံးသပ္ၾကရမည္။

Novitiate (ကိုရင္ေလာင္းအဆင့္)

·         ကိုရင္အျဖစ္ ပုံသြင္းသည့္အဆင့္သည္ ကိုရင္ေလာင္းတစ္ပါးအေနျဖင့္ မိမိ၏ေခၚေတာ္မူျခင္းသည္ စစ္မွန္ေသာ ဒိုမိနီကန္သူေတာ္စင္တစ္ပါးအျဖစ္ ေခၚေတာ္မူျခင္းဟုတ္မဟုတ္ ဆန္းစစ္ၿပီး ဒိုမိနီကန္ တို႔၏ က်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ရင္းႏီွးကၽြမ္းဝင္လာရန္ မိမိကုိယ္ကို မိမိပုံသြင္းရမည္။ မိမိ၏ေခၚေတာ္မူျခင္းကို ဆန္းစစ္ရာတြင္ နာခံျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္း၊ျဖဴစင္ျခင္း ပါရမီမ်ား၏ အတိမ္အနက္မ်ားကို သိနားလည္ရုံသာမက ၎တို႔ကို တစ္သက္တာလုံးက်င့္ ေဆာက္တည္၍ ထိန္းသိမ္းရမည္ကို နားလည္ရမည္။

·         ဤအဆင့္ကို ကိုရင္ေလာင္းမွ ေအာင္ျမင္စြာျပီးဆံုးပါက လမ္းညြန္ပုံသြင္းသူႏွင့္ သူ၏ လက္ေထာက္မ်ားမွ ကိုရင္ေလာင္း၏ ရင့္က်က္ျခင္း၊အဆင္သင့္ျဖစ္ျခင္း၊မွန္ကန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ရိွမရိွ သုံးသပ္၍ အသင္းဂိုဏ္းထဲသို႔ ယာယီသစၥာျပဳခြင့္ေပးသင့္၊မေပးသင့္ ဆုံးျဖတ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

Studentate (သူေတာ္စင္သက္ငယ္ဘဝ ကိုရင္အဆင့္)

·         သူေတာ္စင္သက္ငယ္ဘဝ ကိုရင္အဆင့္သည္ ပုံသြင္းျခင္းအဆင့္ အၾကာရွည္ဆုံးအဆင့္ျဖစ္သည္။ ဤအဆင့္တြင္ ကိုရင္မ်ားအေနျဖင့္ ဒႆနိကပညာရပ္မ်ားႏွင့္ ဓမၼသၿဂၤ ိဳလ္ပညာရပ္မ်ား၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာဘာသာရပ္မ်ားကို ေလ့လာ သင္ယူ ရမည္ျဖစ္သည္။

·         ကိုရင္မ်ားတာဝန္ခံႏွင့္ သူ၏လက္ေထာက္မ်ားမွ ကိုရင္မ်ားအား ရဟန္းဘဝအတြက္ ပုံသြင္းျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ သင့္ေတာ္ေသာ ေခၚေတာ္မူျခင္းေရြးခ်ယ္ရာေသာ္လည္းေကာင္း အကူအညီေပးၾကရမည္။ ကိုရင္သည္ ရဟန္းဘဝကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ကိုရင္ဘဝျဖင့္သာ မိမိကိုယ္ဘဝကို ရာသက္ပန္ဆက္ကပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္။

·         ဤအဆင့္တြင္ ပညာဆည္းပူးျခင္း၊ အသင္းဂိုဏ္းမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စာတမ္းမ်ား၊  ဆက္ကပ္သူေတာ္စင္ ဘဝႏွင့္ရဟန္းဘဝအတြက္ အသင္းေတာ္၏သြန္သင္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ရင္းႏွီးလာရန္ ေလ့လာဖတ္ရႈၿပီး လတ္တေလာျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ျပႆနာမ်ားအေပၚတြင္လည္း မ်က္စိဖြင့္နားစြင့္ ထားရမည္။လက္ရိွ ျပႆနာမ်ားသည္ အနာဂတ္သာသနာ့လုပ္ငန္းထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္သည္။ အသင္းဂိုဏ္း၏ထူးျခားေသာ က်င့္စဥ္(charism)ကိုလည္း မေမ့မေလ်ာ့အျမဲႏွလံုးသြင္းထားရမည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ ကိုရင္မ်ားသည္ အခါအခြင့္ႀကဳံပါက မိမိတို႔တတ္စြမ္းသမွ် သာသနာ့လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္

ဒိုမိနီကန္သူေတာ္စင္တစ္ပါးျဖစ္လိုပါက ဝင္လိုသူတာဝန္ခံ Fr. Alphonso Bobo ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

 

ONLINE ADDRESS
ADDRESS

လိပ္စာ           ၁၅ (ခ)၊ျမသီရိလမ္းသြယ္၊ ေအဝမ္းလမ္း၊ ၈ မိုင္ခြဲ

                   မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

                   ဖုန္း-၀၉၂၅၃၁၁၇၁၁၇. email-abochalie@gmail.com

 


Notice: Undefined index: newid in /home/v0q06xt3e0f5/crcm-myanmar.com/religiousview.php on line 195